Wymiana grzejnika – latem czy jesienią?

 

O konieczności renowacji instalacji c.o. przypominają nam zazwyczaj dopiero wrześniowe lub październikowe kłopoty z uzyskaniem pożądanej temperatury. Jednak to miesiące letnie są najlepszym czasem na to, by naprawić jej wadliwe elementy. Czekanie na pierwsze oznaki grzejnikowych problemów może znacznie skomplikować proces modernizacji. Jeśli zaczniemy działać już po rozpoczęciu sezonu, remont wymagał będzie usunięcia z instalacji zalegającej wody, zapewnienia dodatkowych źródeł ciepła albo wezwania specjalistów od zamrażania rur. Chcąc uniknąć wszystkich tych komplikacji, można pomyśleć o wymianie grzejnika już pod koniec lata - kiedy nie ma jeszcze potrzeby korzystania z instalacji c.o.

 

Wymiana grzejnika. Jak dobrać grzejnik o odpowiedniej mocy?

 

Czynnikiem, którym kierujemy się w sytuacji, gdy nasza wiedza techniczna jest niewystarczająca, by podjąć świadomą decyzję, są najczęściej rekomendacje doradców handlowych. By nie polegać wyłącznie na ich opiniach, warto zrozumieć podstawowe terminy opisujące funkcjonowanie grzejników.

Podstawą obliczeń dotyczących tego, czy konkretne urządzenie spełni nasze oczekiwania pod względem zapewnianej w pomieszczeniu temperatury, jest moc cieplna. W przypadku grzejników członowych jest to moc cieplna osiągana przez pojedynczy człon (nazywany też ogniwem, modułem bądź elementem). Im jest ona większa, tym więcej ciepła daje kompletne urządzenie określonej wielkości. Jej jednostką jest oznaczany literą „W” wat. Zapotrzebowanie na moc cieplną konkretnego pomieszczenia można oszacować na podstawie jego metrażu i właściwych mu strat ciepła. W przybliżeniu można przyjąć, że moc cieplna urządzenia powinna wynosić około 130 – 200 W/m2 w starym budownictwie bez izolacji cieplnej, około 90 – 110 W/m2w obiektach z lat 80. i 90. oraz około 50-70 W/m2 w nowych domach, dobrze zaizolowanych, z energooszczędnymi oknami. Dokładnych obliczeń dokonuje się w oparciu o Polską Normę PN-EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

Producenci podają wartość mocy ogniwa grzejnika w zależności od temperatury wody, która będzie przez niego przepływać oraz dla określonej temperatury pomieszczenia, w którym grzejnik ten będzie pracował. Polska Norma PN-EN 442, w części 2, dotyczącej metody badań mocy cieplnej grzejników konwekcyjnych wymaga, aby podawana była ona dla temperatury zasilania grzejnika na poziomie 75oC, temperatury wypływu wody z grzejnika na poziomie 65oC i temperatury otoczenia na poziomie 20oC. W ten sposób uzyskiwana jest średnia arytmetyczna różnica temperatury pomiędzy grzejnikiem a otoczeniem na poziomie 50oC. Tę wielkość określa się w katalogach najczęściej jako ΔT.

 

WARTO WIEDZIEĆ

 

Nowoczesne, lekkie grzejniki aluminiowe, o konstrukcji zapewniającej dobry przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi członami, osiągają wartość mocy cieplnej dla ΔT=50°C na poziomie nawet o ponad 90% większym, niż popularne stalowe grzejniki płytowe tej samej masy. Ze względu na małą masę jednostkową i świetną przewodność cieplną aluminium, bardzo szybko się nagrzewają - nawet kilka razy szybciej niż w stalowych modelach płytowych i żeliwnych o podobnej mocy i aż kilkanaście razy szybciej niż w przypadku ogrzewania podłogowego.

 

Chcąc wiedzieć, jaki grzejnik będzie najodpowiedniejszy, należy: oszacować zapotrzebowanie na moc cieplną pomieszczenia, zapytać spółdzielnię o temperaturę wody w instalacji, a sprzedawcę – o moc cieplną poszczególnych modeli. W oparciu o te dane możemy wyliczyć, ilumodułowy grzejnik powinniśmy zainstalować. Mnożąc tę wartość przez szerokość członów, zweryfikujemy, ile miejsca będzie zajmowało urządzenie.

O tym, jakie będą koszty przygotowania wody do ogrzewania, można w pewnej mierze wnioskować na podstawie objętości wody mieszczącej się w jednym module. Im jest ona mniejsza, tym niższych kosztów można się spodziewać.

 

WAŻNE

 

W zaawansowanych technologicznie grzejnikach aluminiowych ilość zużywanej wody jest istotnie ograniczana, dzięki wąskim kanałom. I tak, jeśli w grzejniku aluminiowym pracują 3 litry wody, to w modelu stalowym o tej samej mocy może być to już 7l, w żeliwnym –15l, a w ogrzewaniu podłogowym nawet 50l. Stosowane w nich rozwiązania zmniejszają ilość surowca energetycznego potrzebnego do pracy instalacji, pozwalając obniżać koszty jej funkcjonowania.

 

Przy wymianie grzejników pomyśl również o estetyce pomieszczenia

 

 

Tym, co większość z nas potrafi ocenić bez skomplikowanych obliczeń są walory estetyczne grzejnika. Choć nie mają one bezpośredniego wpływu na jego funkcjonalność, możemy na ich podstawie przewidzieć, jak skomplikowane będzie zachowanie czystości urządzenia i jego otoczenia. Im więcej złożonych form – obłości, szczelin i zagłębień – tym trudniej będzie utrzymać porządek. Z tych względów – a także z uwagi na prostotę montażu – ciekawą propozycją są modele z podłączeniem dolnym.

 

WARTO WIEDZIEĆ

 

Dlaczego warto wybrać grzejnik aluminiowy z podłączeniem dolnym?

Grzejniki z dolnym podłączeniem są obecnie standardem instalacyjnym w nowo wznoszonych budynkach. Rozwiązanie takie daje szereg korzyści, z których najważniejsze to:

  • możliwość wygodnego podłączenia do instalacji rozdzielaczowej,
  • wysoka estetyka – brak widocznych w pomieszczeniu rur,
  • możliwość niezależnej regulacji i odcięcia od instalacji wybranego grzejnika, bo każdy jest zamontowany na osobnym obiegu,
  • możliwość wyboru sposobu podłączenia grzejnika do instalacji – przyłącze wychodzące z podłogi (spod grzejnika) lub ze ściany (zza grzejnika).

Armatura Kraków jako jedyna na rynku oferuje aluminiowe grzejniki członowe zasilane od dołu. Znajdują one zastosowanie zarówno w nowych instalacjach, jak i w przypadku modernizacji. Modele tego rodzaju z powodzeniem zastępują stare grzejniki - stalowe płytowe lub żeliwne. Rozwiązanie charakteryzuje się lepszymi parametrami grzewczymi niż konwencjonalne odpowiedniki. Jest przy tym estetyczne i dobrze pasuje do stylistyki nowoczesnych pomieszczeń.

 

ŹrÓDŁO: https://muratordom.pl/instalacje/instalacja-grzewcza/wymiana-grzejnika-o-czym-trzeba-pamietac-jak-wybrac-odpowiedni-grzejnik-aa-bo4H-4fnT-Jujv.html