KOSPEL EKCO.MN3 4/6/8 kW Elektryczny kocioł c.o. z wbudowanym naczyniem przeponowym

  • Kocioł ze sterowaniem pogodowym do współpracy z instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u., wyposażony w przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 5 litrów
  • Kilka mocy w jednym kotle - możliwość wyboru maksymalnej mocy.
  • KOSPEL EKCO.MN3 4/6/8 kW Elektryczny kocioł c.o. z wbudowanym naczyniem przeponowym
  • KOSPEL EKCO.MN3 4/6/8 kW Elektryczny kocioł c.o. z wbudowanym naczyniem przeponowym